به گزارش اکوایران، بازار سهام از نیمه اردیبهشت ماه امسال که ارزش 9 هزار و 300 همتی را برای خود به ارمغان آورده بود؛ دچار ریزش شد. ریزش شاخص‌های سهامی که نشان دهنده ریزش ارزش بورس تهران بود تا یک ماه شدید بود و با رسیدن شاخص کل به تراز 2 میلیون 100 هزار واحدی، معاملات سهامی با افت ارزش معاملات خرد مواجه شدند. کاهش ارزش معاملات خرد که در ابتدا با رسیدن این معیار به سطح 10 همتی نشان دهنده آغاز جو رکودی بازار بود؛ تا جایی پیش رفت که سطح 4 همتی ارزش معاملات خرد نیز شکسته شد.

 در پنج روز معاملاتی اخیر، چهار روز ارزش معاملات خرد در زیر سطح 4 همتی قرار داشته و تنها در روز سه‌شنبه با 4 هزار و 103 میلیارد تومان در سطح 4 همتی بود. برای مقایسه بهتر میزان رکود در بازار سهام، با توجه به تغییرات شاخص کل و ارزش بازاری بورس تهران، می‌توان مقیاسی ترکیبی به وسیله تقسیم ارزش معاملات خرد بر ارزش بازاری بورس تهران به دست آورد.

 این معیار بیانگر میزان معاملات خرد سهامی به نسبت ارزش بازار است که بالاترین میزان سال جاری را در روز 16 اردیبهشت ماه در سطح 26.5 صدم درصدی تجربه کرد که نشان می‌دهد در این روز تنها 26.5 صدم درصد ارزش بازار به صورت غیر عمده و غیر بلوکی معامله شده‌اند.

 نسبت ارزش معاملات خرد به ارزش بازاری بورس تهران با ریزش شاخص کل تا سطح 10 صدم درصدی در خرداد ماه افت کرد. تیر ماه نیز که ارزش معاملات خرد به طور متوسط در سطح 7 همتی قرار داشت؛ این نسبت تا 7 صدم درصد افت کرد و نشان داد که شدت یافتن رکود معاملات هنوز به اوج خود نرسیده است.

 مرداد ماه امسال را می‌توان ماه رکود بازار سهام نام نهاد. در این ماه ارزش معاملات خرد سطح 4 همتی را نیز از دست داد و نسبت ارزش معاملات خرد به ارزش بازاری بورس تهران تا سطح 5 صدم درصدی نیز افت کرد. حتی در روز چهارشنبه 25 مرداد ماه که ارزش معاملات خرد کمترین میزان 8 ماهه اخیر را با 3 هزار و 305 میلیارد تومان به ثبت رساند؛ نسبت ارزش معاملات خرد به ارزش بازاری بورس تا 4.7 صدم درصد نیز افت کرد.

ارزش بورس تهران سطح 6 هزار و 900 همتی را از دست داد!

 دیروز ارزش ریالی بازار سهام سطح 6 هزار و 900 همتی را نیز از دست داد و نسبت فوق در عدد 5 صدم درصد قرار گرفت. این حجم از کاهش ارزش معاملات را تنها فضای غیر شفاف اقتصاد کشور توجیه می‌کند. فضایی که با قیمت‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دستوری، موجب برهم‌خوردن چشم‌انداز صنایع کشور می‌شود و عدم اطمینان بالایی را به سرمایه‌گذاری در اوراق سهام با رشد ریسک سیستماتیک بازار تحمیل می‌کند.

photo_۲۰۲۳-۰۸-۲۰_۱۹-۳۵-۲۴

 این مسئله باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران به نسبت ریسکی که متحمل می‌شوند؛ بازدهی متناسبی را دریافت نکنند که بی‌اعتمادی این روزهای فعالان بازار سهام به موقعیت‌های سرمایه‌گذاری سهامی از اثرات آن است. ریزش اندک و رکودی بازار سهام در روزهای اخیر نیز معلول همین مسئله است که با وجود رسیدن قیمت سهم‌های ارزشمندی به کف قیمتی خود و با وجود بازدهی تعدیل شده منفی بورس تهران در این مدت، همچنان تقاضای خواصی برای اوراق سهامی دیده نمی‌شود.

تحریم‌های که سهامداران را به خاک سیاه نشاند!