به گزارش اکوایران ، بحث ناترازی برخی از بانک‌های کشور مدتی است که بر سر زبان‌ها آمده است. رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های گذشته چندین بار از اقدامات بانک مرکزی برای گذر از ناترازی بانک‌های تجاری سخن گفته است. بانک خاورمیانه در میان بانک‌هایی که درگیر ناترازی هستند قرار ندارد. وخاور در سال‌های اخیر تراز عملیاتی خود را به سطح 300 میلیارد تومان رسانده است. بانک خاورمیانه در سال‌های گذشته سود انباشته خود را در جهت افزایش سرمایه مصرف کرده است و سرمایه خود را به سطح 3 هزار و 500 میلیارد تومان رسانده؛ در حالی که همچنان نزدیک به 3 هزار و 700 میلیارد تومان سود انباشته در اختیار دارد.

وخاور در بهار سال گذشته هزینه مطالبات مشکوک الوصول 13.5 میلیارد تومانی به میزان 2.8 درصد سود خالص فصلی خود به ثبت رساند. در سه ماهه ابتدایی امسال اما، بیش از 55 میلیارد تومان هزینه مطالبات مشکوک الوصول برای این بانک به ثبت رسیده که نزدیک به 6.9 درصد سود خالص فصل بهار امسال وخاور است. افزایش متناسب مطالبات مشکوک الوصول بانک خاورمیانه با درنظر گرفتن رشد 75 درصدی خالص درآمد تسهیلات وخاور به نسبت بهار 1401 منطقی به نظر می‌رسید اما رشد چهار برابری مطالبات مشکوک الوصول این بانک نسبت به رشد درآمدزایی و سودآوری این بانک سنخیتی ندارد.

روند تراز عملیاتی بانک خاورمیانه

بانک خاورمیانه در سال جاری حدودا نیمی از درآمد تسهیلات اعطایی خود را به تراز عملیاتی تبدیل کرده است. تراز عملیاتی وخاور در سال 1400 به طور متوسط ماهانه 108 میلیارد تومان بوده است. بیشترین میزان تراز عملیاتی وخاور در سال 1400 با 165 میلیارد تومان به شهریور ماه تعلق داشت و کمترین میزان نیز در آذر 1400 با 29 میلیارد تومان به ثبت رسیده بود.

photo_۲۰۲۳-۰۸-۲۷_۱۷-۴۴-۴۶

وخاور در سال 1401 بیش از 2 هزار و 20 میلیارد تومان تراز عملیاتی داشت و ماهانه به طور متوسط 168 میلیارد تومان تراز عملیاتی به ثبت رساند که 56 درصد بیشتر از متوسط سال 1400 بوده است. بانک خاورمیانه بیشترین میزان تراز عملیاتی خود را در سال 1401 با 327 میلیارد تومان در اسفند ماه به ثبت رسانده است.

کاهش عوارض صادراتی برای ذوب روی اصفهان

وخاور سال جاری را با تراز عملیاتی 329 میلیارد تومانی در فروردین ماه آغاز کرده است. در 5 ماهه امسال تراز عملیاتی بانک خاورمیانه بالاترین میزان سال‌های گذشته را به ثبت رسانده و تا 363 میلیارد تومان در خرداد ماه پیش رفته است. بیشترین رشد تراز عملیاتی ماهانه بانک خاورمیانه در سال جاری به مرداد ماه تعلق گرفته است. وخاور در مرداد ماه امسال 358 میلیارد تومان تراز عملیاتی داشته که به نسبت تراز عملیاتی 116 میلیارد تومانی مرداد سال قبل این بانک، رشد 210 درصدی داشته است.

سود خالص 800 میلیارد تومانی وخاور در بهار

بانک خاورمیانه در سه فصل ابتدایی سال 1400 به طور متوسط 508 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که 351 میلیارد تومان از آن را به سود خالص بدیل کرده است. در سال 1401 متوسط درآمد‌های عملیاتی سه فصل ابتدایی وخاور به 767 میلیارد تومان رسید که 487 میلیارد تومان از آن را به سود خالص فصلی تبدیل کرده است.

وخاور در بهار 1402 با هزار و 254 میلیارد تومان درآمد عملیاتی توانسته است رشد 80 درصدی به نسبت بهار 1401 و رشد 202 درصدی به نسبت بهار 1400 در درآمد‌های عملیاتی خود به ثبت برساند.

سود خالص فصلی بهار امسال بانک خاورمیانه نیز با 800 میلیارد تومان 69 درصد رشد نسبت به بهار 1401 و 178 درصد رشد به نسبت بهار 1400 داشته است. 

photo_۲۰۲۳-۰۸-۲۷_۱۷-۴۴-۴۷

استهلاک منابع طبیعی چه تفاوتی با استهلاک سایر دارایی‌ها دارد؟