در این مرحله هیچ بانکی متقاضی خرید نبود و این موضوع باعث شد تمامی تقاضای خرید از طریق بازار سرمایه ثبت شود.

دولت در پنجمین مرحله از عرضه اوراق بدهی خود که طی هفته جاری صورت گرفته حدود ۱۸.۵ همت اوراق عرضه کرده که پس از دریافت سفارش‌ها از سوی متقاضیان توانسته ۱.۵۸ همت اوراق را به صورت نقدی و برخلاف حراج‌های پیشین تنها در بازار سرمایه به فروش برساند.