در مقابل نماد پاسا سطح فروش خود را در سه ماهه تابستان در محدوده‌های ۱۷۵ میلیارد تومان نگه داشته است. پتایر دیگر نماد این گروه با ارزش بازاری در حدود ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومانی وضعیت در فروش داشته است.

پکویر نمادی که سال مالی متفاوت‌تری نسبت به هم گروه‌هایی خود دارد در شهریور ماه که به عنوان نهمین ماه سال مالی محسوب می‌شود، فروش ۲۵۰ میلیارد تومانی را ثبت کرده است.