سازمان بورس اعلام کرده است که بیش از ۳۰۵ هزار کد فعال در هفته گذشته در بازار سرمایه فعالیت داشته‌اند. حدود ۱۲ درصدی از ارزش معاملاتی نیز سهم گروه خودرویی بوده است. همچنین ۹ درصد از ارزش معاملاتی برای گروه انبوه‌سازی و ۸ درصدی نیز برای فلزات اساسی در هفته گذشته ثبت شده است.

 اداره پایش تحویل شرکت بورس کالای ایران عنوان کرده است که حدود ۴۱ میلیارد تومان خسارت تأخیر در تحویل خودرو به خریداران خودرو از بورس کالا پرداخت شده است.

 نماد ثشرق نیز بیشترین سرانه خرید کد‌های حقیقی را به خود اختصاص داد به طوری که میانگین خرید هر کد حقیقی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان ثبت شده است.

شرکت پتروشیمی پارس نیز از شروع تعمیرات اساسی خود از ۱۲ آبان ماه به مدت ۲۵ روز خبر داده است. همچنین نماد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان عنوان کرده که کاهش سود عملیاتی این شرکت به دلیل تاثیر اندک تغییر در نظام کارمزد شاپرکی است و در مقابل افزایش هزینه‌ها با توجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور دیگر عامل این موضوع است.