به اعتقاد حسنی، به نظر می‌رسد در حوزه تنظیم‌گری هنوز آن جامعیت و آن سطحی از تفاهمی که بین تولیدکنندگان، نهادهای مختلف، دولت و مجلس وجود ندارد. در این زمینه شاهد برنامه‌های بلندمت نیستیم و برخوردها سلیقه‌ای است.

بدون وجود نهادها و حاکمیت آن ها مطمئنا شاهد عملکرد سلیقه ای و تصمیمی های بخشی خواهیم بود، تصمیمات انفرادی که کارشناسی شده نیست.

وی ادامه داد: نگرانی‌هایی که در حوزه بورس کالا وجود دارد، نگرانی‌های درستی است. ولی از عوامل درست، نتایج نادرست گرفته می شود. تا وقتی مشکلات بنیادی حل نشود، بورس کالا تاثیر خاصی در این زمینه ندارد.

حسنی در خصوص چشم انداز بازار سرمایه اظهار کرد: وضعیت بنیادی بازار سرمایه نشانه‌های خوبی به ما می‌دهد که البته این نشانه‌ها باید با سیاست‌های پولی بالادست همراه شود.