قند مرودشت نیز در گزارش صورت‌های مالی شش ماهه خود از رشد ۱۰۰ درصدی در درآمدهای عملیاتی و رشد بیش از ۳۰۰ درصدی در سود خالص خود نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد. این نماد در این مدت به سود خالص ۱۶۱ میلیارد تومانی دست یافته است.

اما کارخانجات پنبه ودانه‌های روغنی خراسان با نماد «غدانه» با افت ۳ درصدی در درآمدهای عملیاتی خود در سال مالی جاری منتهی به ۳۰ آذر ماه مواجه شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در کدال سود خالص غدانه در این مدت ۶۳ درصد افت کرده و به ۶۰ میلیارد تومان برای سال مالی ۱۴۰۲ رسیده است.

تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک نیز در سال مالی ۱۴۰۲ خود سود ۹۵ میلیارد تومانی را شناسایی کرده و بانک رفاه نیز در خصوص انتشار اوراق گواهی سپرده خاص عنوان داشته که ۱۲ هزار میلیارد تومان فروش اوراق را در بازه مقرر انجام داده است.