عضو هیات عامل بانک سپه اضافه داد: هیچ چیز نمی‌تواند جلوی رشد پرشتاب تکنولوژی و تغییرات در عرصه جهانی را بگیرید.

او افزود: هر بازاری به نقطه اوج می‌رسد و افول می‌کند و برای همه کسب و کارها این اتفاق می‌افتد برای افراد هم حتی این اتفاق می‌افتد اما نکته مهم این است که وقتی در نقطه اوج یک فرایند هستیم باید بهترین تصمیم را بگیریم