این رشد نفت احتمالا در افزایش انتظارات تورمی اقتصاد آمریکا و رشد قیمت طلای جهانی نیز تاثیرگذار باشد.

از طرفی خبرهایی از کاهش عرضه نفت نیز در میان است که می‌تواند به رشد بیشتر نفت کمک کند که علی رضاپور تحلیلگر بازارهای مالی به توضیح آن می‌پردازد.