به گزارش اکوایران، سهام شرکت آلومینیوم ایران در تابلوی فرعی بازار اول بورس تهران با نماد فایرا شناخته می‌شود. ارزش بازاری سهام شرکت آلومینیوم ایران در حال حاضر 28 هزار و 350 میلیارد تومان است و شرکت مدبر تجارت آریا با مالکیت بیش از 12 درصد از سهام فایرا، سهامدار اصلی شرکت آلومینیوم ایران است و شرکت روان گداز پردیس و شرکت پرتوکالا پردیس نیز دیگر سهامداران عمده فایرا به شمار می‌روند.

شرکت آلومینیوم ایران در یازده ماهه طی شده از سال جاری 28.5 درصد از درآمد عملیاتی خود را از طریق صادرات شمش خالص به دست آورده است و مابقی را با عرضه انواع شمش در بازارهای داخلی به ثبت رسانده. این نسبت در یازده ماهه ابتدایی سال 1401 با سهم 36 درصدی شمش خالص صادراتی از کل فروش فایرا همراه بود.

افزایش 26 درصدی فروش فایرا در 11 ماهه 1402

شرکت آلومینیوم ایران در سال جاری با افزایش درآمدزایی مواجه است. شرکت آلومینیوم ایران در سال 1400 با 10 هزار و 432 میلیارد تومان درآمد عملیاتی، به طور متوسط ماهانه 869 میلیارد تومان درآمدزایی کرده است. فایرا در سال 1401 بیش از 42 درصد افزایش درآمدزایی داشت و با 14 هزار و 822 میلیارد تومان فروش به متوسط ماهانه هزار و 235 میلیارد تومانی دست پیدا کرد. 

021219

عبور پتروشیمی زاگرس از محدودیت‌های گازی!

شرکت آلومینیوم ایران در 11 ماهه طی شده از سال جاری نشان داده که عملکردی بهتری نسبت به 11 ماهه ابتدایی سال قبل در زمینه درآمدزایی داشته است. این شرکت تا انتهای بهمن ماه امسال 16 هزار و 728 میلیارد تومان فروش داشته که به نسبت فروش 13 هزار و 307 میلیارد تومانی 11 ماهه ابتدایی سال 1401  افزایش 26 درصدی و به زبان دیگر، رشد 3 هزار و 421 میلیارد تومانی داشته است. در این 11 ماهه، بیشترین میزان فروش به بهمن ماه با 2 هزار و 195 میلیارد تومان تعلق گرفته است.

رشد 44 درصدی سود خالص آلومینیوم ایران

شرکت آلومینیوم ایران در پاییز امسال سود خالص 432 میلیارد تومانی به ثبت رساند؛ در حالی که پاییز سال گذشته سود خالص 428 میلیارد تومانی به ثبت رساند. روند سودسازی فصل بهار و تابستان فایرا نیز قابل توجه بوده است. شرکت آلومینیوم ایران در بهار و تابستان امسال به ترتیب توانست 1 درصد بیشتر و 24 درصد بیشتر از فصل مشابه در سال 1401 درآمدزایی کند و در نهایت سود خالص 2 هزار و 215 میلیارد تومانی در این شش ماهه به ثبت رساند.

021219

شرکت آلومینیوم ایران در 9 ماهه سال جاری با افزایش 13 درصدی درآمدزایی که به 12 هزار و 406 میلیارد تومان رسید؛ در حالی که 9 ماهه سال گذشته فروش 10 هزار و 936 میلیارد تومانی داشته، 40 درصد بیشتر از 9 ماهه سال قبل سود ناخالص ساخته است. شرکت آلومینیوم ایران در 9 ماهه سال قبل هزار و 839 میلیارد تومان سود خالص ساخته بود که در 9 ماهه امسال با افزایش 44 درصدی به 2 هزار و 647 میلیارد تومان سود خالص رسیده است.

بورس درگیر نااطمینانی