به گزارش اکوایران، بورس تهران در روز ابتدای هفته قبل شاهد خروج هزار و 100 میلیارد تومانی پول حقیقی از سهام و خروج 599 میلیارد تومانی سرمایه حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت بود. ارزش معاملات خرد نیز که در انتهای هفته دوم فروردین در تراز 4 همتی قرار داشت؛ در روز ابتدایی هفته قبل افزایش 63 درصدی داشت و روز دو‌شنبه تراز 3 هزار و 953 میلیارد تومانی را تجربه کرد. روز سه‌شنبه سطح ارزش معاملات خرد سهام تا 4 هزار و 458 میلیارد تومان افزایش یافت. در هفته اخیر متوسط ارزش معاملات خرد روزانه با 13 درصد افزایش به نسبت هفته دوم فروردین تا سطح 4 هزار و 981 میلیارد تومانی بالا آمد.

برآیند جریان پول حقیقی در هفته آخر اسفند ماه با کاهش خروج جریان پول حقیقی همراه بود و شاهد خروج 10 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام بودیم. در اولین هفته فروردین شاهد ورود 494 میلیارد تومانی جریان پول حقیقی به سهام بودیم. در هفته دوم فروردین بار دیگر بازار سهام با خروج 872 میلیارد تومانی جریان پول حقیقی از سهام مواجه بود و در سومین هفته فروردین ماه، خروج پول حقیقی از بازار سهام تا سطح هزار و 689 میلیارد تومان افزایش داشت.

چشم‌انداز صنعت فلزات اساسی در سال 1403/ کاهش 7 همتی مالکیت حقیقی در صنعت فلزات اساسی!

تراز شاخص کل بورس تهران نیز در انتهای هفته دوم فروردین 2 میلیون و 250 هزار و 906 واحد بسته شد و در روز انتهایی هفته قبل تا سطح 2 میلیون و 261 هزار و 899 واحدی افزایش داشت و بازدهی مثبت 49 صدم درصدی را به ثبت رساند. شاخص کل هم‌وزن بورس تهران نیز در هفته گذشته چیزی نزدیک به 1.1 درصد افت کرد و در تراز 751 هزار و 320 واحدی ایستاد.

030124

بورس تهران در هفته گذشته شاهد تثبیت شاخص کل در محدوده 2 میلیون و 200 هزار واحدی بود. شاخص کل بورس تهران از ابتدای فروردین ماه وارد این کانال شده است و طی 11 روز معاملاتی اخیر در این کانال نوسانات سبک داشته است. روند خروج جریان پول حقیقی در هفته سوم فروردین ماه تشدید شد که ناشی از حمایت حقوقی‌ها از نماد‌های شاخص‌ساز بود و ارزش معاملات خرد روزانه بازار سهام را نیز افزایش داد.

حال با تشدید مجدد اخبار تنش‌های سیاسی و نظامی در خاورمیانه باید منتظر واکنش بازار‌های موازی و در نهایت بازار سهام به رشد ریسک‌ها باشیم.

چشم‌انداز صنعت محصولات شیمیایی در سال 1403/ شاخص کل روی گسل پتروشیمی‌ها!