او همچنین مصمم بود که فدرال رزرو به هدف تورمی مد نظر خود خواهد رسید؛ اما بسیاری باتوجه به آمار بد اشتغال نسبت به کنترل تورم به قیمت رکود اقتصادی ابراز نگرانی کردند.

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به تحلیل سخنان پاول و بررسی آمارهای منتشر شده می‌پردازد.

نسخه کامل در تلگرام

نسخه کامل در سایت