به گزارش اکوایران، در معاملات روز دوشنبه 11 تیر ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 2 هزار و 207 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 75 هزار و 146 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 75 واحدی در رقم 668 هزار و 153 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با افت 40 واحدی به رقم 21 هزار و 966 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش 140 واحد به سطح 116 هزار و 24 واحد رسید. 

خروج پول حقیقی از بورس تهران

روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی منفی شد و 330 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.

امروز نماد ثپردیس بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 32 میلیارد تومان بود. پس از ثپردیس، نمادهای فملی، فزر، شستا و آسیاتک بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای حفارس، شفام، وغدیر و حسینا تعلق داشت.

030411

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس و فرابورس

امروز نمادهای حکشتی، فملی و فولاد نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای مبین، اخابر و کنور از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای مارون، خاور و انتخاب بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای حسینا، ودی، حگهر نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و شستا و وبملت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، خاور و فزر بیشترین تراکنش را داشتند. 

ارزش معاملات سهام 

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 72 هزار و 964 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 65 هزار و 492 میلیارد تومان بود که 90 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد نیز با ریزش 20 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 2 هزار و 836 میلیارد تومان رسید. 

030411

پرمعامله‌ترین سهم‌ها

در معاملات امروز نماد پکرمان بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 82 میلیارد تومان بود. 

پس از پکرمان، ثپردیس بیشترین ارزش معاملات را داشت و حفارس رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وبملت و فملی در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد 473 میلیون و 817 هزار و 559 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به حفارس تعلق داشت. دو نماد وبملت و خاور نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات دوشنبه، 40 نماد صف خرید داشتند و 114 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 208 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 188 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 11 درصدی به 432 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

030411