حالا ایرج رخصتی، مدیر شرکت ذوب آهن اصفهان برای ورود به اکتشافات معدنی اعلام آمادگی کرده و منتظر تصمیم دولت است. اما برنامه ذوب آهن برای این حوزه چیست؟