در این شرایط هر موضوعی که به چالش عرضه منجر شود، توان کمی برای اثرگذاری در روند بازار دارد؛ کارگران یکی از معادن بزرگ تولید زغال در استرالیا در اعتصاب به سر می‌برند و این موضوع عرضه این محصول را دچار اختلال کرده است، اما نوردکارانی که با حاشیه سود بسیار کم و در برخی موارد منفی به تولید محصول می‌پردازند، امکان خرید زغال گران را ندارند.

در این برنامه کامکس مهم‌ترین اخبار بازار آهن و فولاد به نقل از نشریه پلتس مرور می‌شود.