دلایل بسیاری توانست صادرات را کاهشی کند اما امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان از دلایل رشد تولید فولادی ها به اکو ایران می گوید.