در این شرایط بورس‌های کالایی دنیا خبر از کاهش محسوس موجودی فلزات در انبارهای تحت اختیار خود می‌دهند، همزمانی امیدواری به بازگشت تقاضا و کاهش عرضه چه مسیری را پیش روی بازار فلزات صنعتی قرار می‌دهد؟

در این برنامه کامکس مهم‌ترین اخبار فلزات صنعتی ظرف هفته منتهی به روز جمعه ۱۴ ژانویه مرور و آینده قیمتی این محصولات در میان مدت بررسی می‌شود.