به گزارش اکوایران؛ براساس داده‌های اعلام شده از فروردین سال جاری تا اوایل شهریور ماه ۱۰ میلیون و ۱۲۴ هزار تن گندم در قالب ۲ میلیون و ۱۱ هزار محموله از ۷۰۹ هزار کشاورز در ۳۱ استان کشور خریداری شده که این میزان خرید رشد ۴۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ و رشد ۱۲۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.

این گزارش می‌افزاید، میزان خرید گندم در هر یک از سه استان خوزستان، کردستان و فارس از مرز یک میلیون تن عبور کرده است و این استان‌ها به همراه استان کرمانشاه، مجموعا 46 درصد از کل خرید گندم کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

بنابراین گزارش، به ترتیب استان‌های خوزستان با خرید یک میلیون و ۷۲۰ هزار تن، کردستان با خرید یک میلیون و ۱۰۹ هزار تن، فارس با خرید یک میلیون و 2 هزار تن و کرمانشاه با خرید ۸۰۲ هزار تن گندم، رتبه‌های اول تا چهارم بیشترین آمار خرید گندم کشور را تا این تاریخ به دست آورده‌اند.

از سوی دیگر بعد از این چهار استان مذکور، به ترتیب استان‌های آذربایجان غربی با خرید ۶۴۲ هزار تن، گلستان با خرید ۵۵۵ هزار تن، لرستان با خرید ۴۹۲ هزار تن، همدان با خرید ۴۰۶ هزار تن، آذربایجان شرقی با خرید ۳۹۸ هزار تن و زنجان با خرید ۳۹۱ هزار تن گندم، رتبه‌های پنجم تا دهم جدول پیشتازان خرید گندم کشور را کسب کرده‌اند.