به گزارش اکوایران؛ تجارت خارجی کشور در بازه زمانی مورد بررسی برابر با 65 میلیارد و 442 میلیون دلار بود و سهم صادرات کالای غیرنفتی از تجارت کشور به ۹۰ میلیون و ۴۴ هزار تن انواع کالا به ارزش ۳۲ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی نزدیک به 27 درصدی در وزن و کاهش 1.6 درصدی در ارزش داشته است.

داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که در مدت زمان مورد بررسی بیشترین حجم و ارزش صادرات کشور به کالای «گاز طبیعی مایع شده» رسید و این محصول توانست رتبه اول در میان اقلام صادراتی را از آن خود کند.

با توجه به داده‌های اعلام شده «گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر»، «پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر»، «متانول»، «قیر» و «بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» به ترتیب در جایگاه پنج قلم کالای با ارزش صادراتی کشور در بازه زمانی مورد بررسی محسوب می‌شوند. براساس داده‌های اعلام شده می‌توان گفت در هشت ماه سال جاری شاهد بهبود جایگاه «متانول»، «قیر» بوده‌ایم و این دو محصول توانستند سهم خود از صادرات کشور را افزایش دهند.

اقلام صادراتی در هشت ماه

طبق این آمارها «گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده است. ارزش دلاری صادرات این کالا در هشت ماه امسال۲ میلیارد و 39۰ میلیون دلار اعلام شده است.

در جایگاه بعدی «پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» قرار گرفته که ارزش صادراتی آن کمی بیش از 2 میلیارد دلار در بازه مورد بررسی بوده است.

رتبه سوم صادرات کالاهای غیرنفتی در هشت ماهه ابتدایی امسال هم مربوط به «متانول» بوده حجم صادرات این کالا برابر با یک میلیارد و 500 میلیون دلار بوده و با این شرایط متانول در جایگاه سوم محصولات صادراتی قرار گرفت و توانست نسبت به ماه قبل 2 پله جایگاه خود را بهبود دهد. داده‌های اعلام شده همچنین نشان می‌دهد صادرات «قیرنفت» هم برابر با یک میلیارد و 480 میلیون دلار برآورد بوده است.

اما رتبه پنجم محصولات صادراتی به «بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» رسید، در این مدت در مجموع یک میلیارد و 420 میلیون دلار بوتان مایع صادر شده است.

در جایگاه بعدی هم «شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج که در جای دیگر ذکرنشده» قرار دارد، ارزش صادرات این محصول برابر با یک میلیارد و 150 میلیون دلار بوده است.  

از سوی دیگر در این مدت ارزش صادرات «سایر اوره حتی به صورت محلول در آب» هم یک میلیارد  و 120 میلیون دلار ذکر شده است. ارزش صادرات «سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیر مذکور در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» برابر با 840 میلیون دلار بوده و براساس آمار گمرک در این مدت 720 میلیون «محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) » از کشور صادر شده است. ارزش صادرات «میله های آهنی یا فولادی، گرم نورد شده دارای دندانه، برامدگی گودی» برابر با 680 میلیون دلار بوده است.

صادرات