به گزارش اکوایران؛ 19 دی بود که مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران اعلام کرد که در مورد عرضه طلا در مرکز مبادله ابلاغیه‌ای در بانک مرکزی منتشر شد و برنامه ریزی این کار و مقدمات آن فراهم شده است و به زودی و با تکمیل سامانه فرآیند و شرایط آن را اعلام خواهیم کرد. حال با گذشت بیش از یکماه از خبر داده شده، این مرکز در بخشنامه‌ای اعلام کرد که با توجه به درخواست‌ واردکنندگان شمش طلای استاندارد از محل ارز حاصل از صادرات خود جهت تحویل، عرضه و فروش شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور طی فرآیند رفع تعهد ارزی وارداتی و صادراتی به اطلاع می‌‌رساند، با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم‌‌الاجرا بوده و عطف به ماسبق نمی‌‌شود. به همین دلیل از تاریخ 7 دی سال جاری به بعد بانک‌‌های عامل ملزم به ارائه فرم تعهدنامه پیوست شماره (۱۶) بخش اول مجموعه مقررات ارزی به واردکنندگان طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود بوده و ایشان نیز با هدف رفع تعهد ارزی وارداتی و صادراتی مکلف به پذیرش و امضای تعهدنامه موصوف هستند.

در این بخشنامه مرکز مبادله ایران آمده؛ درباره مصوبه رفع تعهد ارزی آن دسته از واردکنندگان شمش طلای استاندارد که پیش از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از محل ارز حاصل از صادرات خود به اقدام به واردات طلا کرده‌اند و در زمان مراجعه به بانک عامل تعهدنامه مورد اشاره از سوی آن بانک به آنها ارائه نشده و تعهدنامه مورد پذیرش و امضاء واردکننده قرار نگرفته است. رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق مأخوذه در قبال ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی و رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی بر اساس شرایط و ضوابط قانونی پیش از تاریخ 7 دی 1402 امکان پذیر بوده و ضرورتی به اخذ تأییدیه از مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنی بر تحویل، عرضه و فروش طلای وارده نیست.