به گزارش اکوایران؛ بررسی روند تجارت این کشور نشان می‌دهد کل صادرات روسیه با ۲۸.۳ درصد کاهش به ۴۲۵ میلیارد و 100 میلیون دلار رسیده، در حالی که واردات آن با ۱۱.۷ درصد افزایش برابر با ۲۸۵ میلیارد و 100 میلیون دلار بوده است. با این شرایط می‌توان گفت مازاد تجارت خارجی مثبت این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۳۳۷ میلیارد و 200 میلیون دلار  به ۱۴۰ میلیارد کاهش یافت.

سهم کالای صادراتی

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در ساختار صادرات این کشور، سهم محصولات معدنی از جمله محصولات «بخش سوخت و انرژی» با ۴.۹ درصد کاهش به ۶۱.۲ درصد رسید. سهم «فلزات و محصولات» ساخته شده از آنها هم با ۲.۲ درصد افزایش به ۱۴.۱ درصد بوده است. از سوی دیگر سهم صادرات «محصولات کشاورزی» نیز در این مدت ۳.۱ درصد افزایش داشته است. همچنین در  این مدت بیشترین واردات نیز شامل «ماشین آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه» است و این بخش با ۵.۱ درصد افزایش به ۵۱.۱ درصد رسید. پس از آنها «محصولات صنایع شیمیایی» قرار دارند که سهم آنها با ۲.۸ درصد کاهش به ۱۹.۵ درصد برآورد شده است. از سوی دیگر جایگاه سوم در واردات، «محصولات کشاورزی» است که سهم آن با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱۲.۳ درصد رسید.

تجارت روسیه با اروپا

بیشترین کاهش تجارت خارجی روسیه در سال گذشته به دلیل بحران اوکراین و اعمال تحریم‌های غرب علیه این بوده است. در این سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل‌تر از مراودات روسیه با اروپا کاهش ۵۳.۹۹ درصد را به ثبت کرده و مراودات تجاری فیمابین از ۳۵۵ میلیارد و 100 میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۶۳ میلیارد و 400 میلیون دلار در سال گذشته میلادی رسید. در سال گذشته صادرات روسیه به کشورهای اروپایی  کاهش ۶۸ درصدی داشته است.   

تجارت روسیه با آسیا

از سوی دیگر در حالیکه تجارت خارجی روسیه با اروپا در سایه تحولات اوکراین شاهد کاهش چشمگیری بوده، اما صادرات روسیه به کشورهای آسیایی با افزایش ۵.۶ درصدی به ۳۰۶ میلیارد و 600 میلیون دلار رسید و واردات نیز با رشد ۲۹.۲ درصدی بالغ بر ۱۸۷ میلیارد و 500 دلار بوده است.

داده‌های خدمات گمرکی روسیه نشان داد که وابستگی روسیه به تجارت با آسیا در سال ۲۰۲۳ به شدت افزایش یافت در حالی که تجارت این کشور با بازارهای اروپایی کاهش یافت در مقابل سهم آسیا از صادرات و واردات روسیه به ترتیب به ۷۲ و ۶۸ درصد افزایش یافت و بصورت کلی نیز سهم این قاره در تجارت خارجی روسیه از ۵۲ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافت.

مراودات تجاری روسیه و قاره آمریکا

داده‌های اعلام شده همچنین نشان می‌دهد کشورهای قاره آمریکا که در جایگاه سوم شرکای تجاری روسیه در سال گذشته میلادی قرار داشتند در سال گذشته میلادی کاهش  ۳.۸۴  درصدی را تجربه کردند. حجم مراودات تجاری فیمابین در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ با کاهش حدود ۱۰ میلیاردی باعث شد، روابط فیمابین به میزان ۲۷.۱۵ درصد کاهش داشته باشد و شاخص تجارت از ۳۷ میلیارد و 400 میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ به ۲۷ میلیارد و 200 میلیون دلار تقلیل یابد. در هر دو شاخص صادرات روسیه به این قاره و واردات از این قاره، به ترتیب شاهد کاهش ۴۰.۴ و ۱۱ درصدی بودیم. نکته حائز اهمیت اینکه تراز بازرگانی روسیه با این قاره در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲  میلیارد دلار و 800 میلیون منفی بوده است.

افزایش تجارت با آفریقا

داده‌های اعلام شده از سوی گمرک روسیه، از افزایش تجارت این کشور با کشورهای آفریقایی را نشان می دهد. بدین ترتیب حجم مراودات تجاری فیمابین در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ با رشدی ۳۶.۹۹ درصدی از ۱۷  میلیارد و 900 میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ به ۲۴  میلیارد و 500 میلیون دلار افزایش داشته است. صادرات ۴۲.۹ درصد و واردات ۸.۶ درصد افزایش یافته است.

مراودات تجاری با قاره اقیانوسیه

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این قاره با سهمی ۰.۰۸ درصدی در سال ۲۰۲۲ و ۰.۰۲ درصدی در سال گذشته در رتبه آخر قرار گرفته است و با افتی ۷۴.۵۲ درصدی در تجارت با این کشور تنها به میزان ۲۰۰ میلیون دلار در تجارت این کشور سهم داشته است که نسبت سال ۲۰۲۲ به میزان ۵۰۰ میلیون دلار تنزل داشته است.

Capture