در حاشیه این نمایشگاه، حمید وطن‌دوست، معاون فنی اعتباری صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، از برنامه‌های این صندوق برای تامین نقدینگی این حوزه خبر داد.