به گزارش اکوایران؛ داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد، از زمان آغاز خرید تضمینی گندم تا امروز در مجموع 4 میلیون و 275 هزار تن گندم از 21 استان کشور خریداری شده است که با 104 هزار تن افزایش، از رشد 2.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده است.

  ارزش گندم‌های خریداری شده تا امروز، 75 هزار و 250 میلیارد تومان بوده که 30 هزار و 278 میلیارد تومان و به عبارتی، بیش از 40 درصد آن پرداخت شده است.

براساس‌ داده‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران «خوزستان» صدرنشین «لیگ برتر خرید گندم کشور» در بازه زمانی مورد بررسی بوده است، مجموع گندم خریداری شده از این استان برابر با یک میلیون و 592 هزار تن گندم اعلام شده است. در جایگاه دوم استان «گلستان» با خرید 883 هزار تن گندم قرار دارد و جایگاه سوم به استان فارس با خرید 420 هزار تن گندم اختصاص یافته است.

براساس داده‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی در جایگاه بعدی «ایلام» با 281 هزار تن گندم «کرمان» با 227 هزار تن گندم، «کرمانشاه» 141 هزار تن گندم، «خراسان رضوی» با 102 هزار تن گندم، «اردبیل» با 92 هزار تن گندم، «لرستان» 79 هزار تن گندم و استان «تهران» با خرید تضمینی76 هزار تن گندم در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند.