به گزارش اکوایران؛قیمت کالاها در روز های اخیر رشد شتابانی گرفته است.گزارش های رسمی نشان می دهد یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت کالا رشد شاخص خوراکی ها است. وزارت صمت نیز گزارش داده شکر در شش ماهه اول سال رکورد دار افزایش قیمت بوده است. گزارش مهر ماه نشان می دهد تغییرات ماهانه قیمت گروه میوه و خشکبار دو رقمی بوده است. این گروه بیش از 12 درصد رشد قیمت داشته است.

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران، با بیان اینکه کمبود کالا در بازار نداریم اما گرانی و گرانفروشی در بازار داریم، بر این نکته تاکید کرد که ما در گرانی دخالتی نداریم، اما با گرانفروشی برخورد می کنیم.

به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، اصناف در تصمیم سازی و تصمیم گیری دخالتی ندارد و تنها مصوبات را بعد از ابلاغ اجرا میکنیم با این حال با گرانفروشی برخورد می کنیم.

نوده فراهانی با اشاره به اینکه به واحدهای صنفی و بازرسان قیمتهای تعینی ابلاغ می شود و ما بر اساس این برنامه ابلاغی عمل می کنیم، افزود: برخی دستگاهها و ارگانها درباره واحدهای صنفی بدون پروانه با ما همکاری نمی کنند.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه سیستم هوشمند رصد و نظارت هنوز کامل نشده و لازمه خوب اجرایی شدن این سیستم آموزش است، افزود: این سیستم در برخی کالاها انجام میشود و در برخی کالاها انجام نمیشود. این سامانه باید به صورت یکپارچه در تمام استانها ابلاغ شود.