همچنین در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ دو شرکت دانش بنیان توسعه فن‌افزار توسن (توسن‌تکنو) و رسام پلیمر نامی در هیات پذیرش مطرح و پذیرفته شدند.