امارات متحده عربی، هند، اندونزی و تایلند چهار کشور نخست آسیایی انتخاب شده برای دوره جدید شورا هستند و پس از آن مالزی، ژاپن، کویت، فیلپین، عربستان، استرالیا، کره جنوبی، بحرین و چین صاحب کرسی شدند.

این رقابت درحالی صورت گرفته است که اینترنت ایران با اختلال روبروست.