شواهد نشان می دهد این کار برای کمپانی هایی از جنس متا، غیرعملی نیست، چرا که در کشورهای دیگر اقدامات مشابهی انجام شده است.

پس دلیل عدم همکاری شرکت های بیزینس محور فناوری با ایران چیست؟