به گزارش اکو ایران و بر اساس پژوهشی که گروه سیج انجام داده هسته اصلی این فرصت استفاده نشده، شرکت‌های کوچک و متوسطی هستند که پایین‌تر از سطح میانگین اروپا قرار داشته و در حال حاضر برای رسیدن به فناوری مدرن تلاش می‌کنند. بر اساس محاسبات مدل این مطالعه در 15 کشور، افزایش استفاده آنها از هوش مصنوعی و سایر ابزارهای دیجیتال باعث بهبود بهره‌وری می‌شود.

چنین اقدامی یک حرکت تقویت‌کننده حیاتی برای منطقه خواهد بود، منطقه‌ای که با بادهای معکوس اقتصادی ناشی از تقاضای ضعیف جهانی و انقباض پولی مبارزه می‌کند. با این حال، به نظر می رسد پیشرفت آهسته است: گزارش وضعیت یک دهه اخیر اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این اتحادیه برای دستیابی به اهداف دیجیتالی‌سازی 2030 خود که شامل استفاده حداقل 75 درصد از شرکت‌های اروپایی از هوش مصنوعی، محاسبات ابری یا کلان داده است، خارج از مسیر قرار دارد.

به جای عدم تمایل به پذیرش فناوری‌های جدید، فقدان مهارت‌ها و حمایت مالی است که موانعی را ایجاد می‌کند. برای مبارزه با این بهبود آهسته، سیج معرفی یک شناسه دیجیتالی را برای کاهش هزینه‌های اداری، استفاده از صورت‌حساب الکترونیکی برای مقابله با تاخیر در پرداخت‌ها و ارتقای هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری را به سیاستگذاران حوزه دیجیتال اتحادیه اروپا توصیه می‌کند.