به طور مثال پوسته تولید شده، دقیقا چه ساز و کاری دارد و چطور عمل میکند؟ آیا به لحاظ حقوقی، اجازه تولید، انتشار و استفاده از گرته برداری یک پلتفرم را داریم؟

نمونه «پوسته» پلتفرم ها در ایران، پیش از این، با تلگرام طلایی تجربه شده است.  اما کاربران بسیاری به دلیل عدم اطمینان از امنیت در حریم خصوصی، از آن استفاده نمیکردند، آیا اکنون و با توجه به حملات سایبری اخیر و هک و انتشار اطلاعات شخصی کاربران، ضمانتی در حفاظت از آن وجود دارد؟ 

اکوایران در گفت و گو با سعید سوزنگر، کارشناس امنیت سایبری، به بررسی نسخه پوسته این پلتفرم ها پرداخته و به این سوالات پاسخ داده است.