اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع بیش از 738 هزار و 500 دستگاه انواع خودروی سواری تولید کردند. تولید این تعداد خودرو در قیاس با تولید سال گذشته در همین بازه زمانی از رشد تولیدی حدود 4.5 درصدی حکایت دارد. ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو سال گذشته تا پایان دی ماه 99 در مجموع بیش از 707 هزار و 200 دستگاه انواع خودروی سواری را در خطوط تولید خود تکمیل کردند.

در میان سه خودروساز بزرگ کشور بیشترین تیراژ تولید تا پایان اولین ماه از فصل  زمستان 1400 به ایران خودرو اختصاص دارد. خودروساز ساکن کیلوکتر 14 جاده مخصوص در مجموع توانسته بیش از 381 هزار و 300 دستگاه انواع خودروی سواری تولید کند. البته ایران خودرویی ها به رغم تولید این تعداد خودرو هنوز نتوانسته اند به تیراژ تولید سال گذشته خود برسد. بررسی ها نشان می دهد غول آبی جاده مخصوص تا پایان دی ماه  1400 در مقایسه با دی ماه سال گذشته افت تولیدی حدود 2 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. ایران خودرو سال گذشته تا پایان اولین ماه از فصل زمستان نزدیک به 388 هزار و 100 دستگاه انواع خودروی سواری تولید کرد.

دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا نیز تا پایان دی ماه امسال در مجموع بیش از 257 هزار دستگاه انواع خودروی سواری تولید کرد. تولید این تعداد خودرو در قیاس با آمار تولید سال گذشته در همین بازه زمانی از رشد تولیدی حدود 8 درصدی حکایت دارد. نارنجی های جاده مخصوص سال گذشته نزدیک به 238 هزار و 500 دستگاه خودروی سواری تولید کردند.

پارس خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور و زیر مجموعه سایپا نیز تا پایان دهمین ماه از سال جاری تولید نزدیک به 100 هزار و 150 دستگاه خودروی سواری را به خود دید.

سومین خودروساز بزرگ کشور در مقایسه با تیراژ تولید سال گذشته توانسته تولید خود را نزدیک به 24 درصد افزایش دهد. پارس خودرویی ها سال گذشته حدود 80 هزار و 650 دستگاه خودرو تولید کردند.

اما سه خودروساز بزرگ کشور در یک ماهه دی تولید نزدیک به 88 هزار و 700 دستگاه انواع خودروی سواری را در کارنامه ثبت کردند.

تولید این تعداد خودرو در دی ماه نسبت به آذر ماه رشدی حدود 7.5 درصدی را تجربه کرده است. این تیراژ تولید رکورد بیشترین تولید ماهانه را طی 10 ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. خودروسازان در ماههای خرداد و تیر حول و حوش این تعداد خودرو تولید کردند اما به تیراژ دی ماه نرسیدند.  تیر ماه تولید حدود 86 هزار دستگاه خودرو در کارنامه آنها ثبت شد. خرداد نیز 84 هزار و 900 دستگاه  انواع خودروی سواری تولید شد.

کف تیراژ 10 ماهه امسال نیز به اردیبهشت ماه اختصاص دارد سه خودروساز بزرگ کشوردر دومین ماه از سال جاری در مجموع حدود 54 هزار و 200 دستگاه انواع خودروی سواری در خطوط تولید خود تکمیل کردند.