معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از اخذ مالیات از خریداران خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار خبر داد.

آن طور که منوچهر منطقی در نشست خبری خود در ارتباط با سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عنوان می کرد با کمک مجلس به دنبال این هستیم که اگر فردی خودرویی را با قیمت 160 میلیون از کارخانه خریداری و آن را به عنوان مثال به قیمت 300میلیون تومان در بازار فروخت باید مالیات پرداخت کند.

بحث مالیات ستانی از درآمدهای اتفاقی در ارتباط با خودروهای لوکس پیش تر نیز در دستور کار مجلس بود و مصوبه نمایندگان در این ارتباط با تصویب آیین نامه اجرای آن در دولت به نوعی در دستورکار قرار گرفت.

اما به نظر می رسد اهداف مورد نظر دولت در ارتباط با بحث کنترل داد و ستد و همچنین کسب درآمد از محل مالیات ستانی از خودروهای لوکس چندان عملیاتی نشده است.

پیش تر مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از کسب درآمد حدود 60 میلیارد تومانی دولت از محل شناسایی خودروهای لوکس خبر داد این در حالیست که داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی سال گذشته خبر از برنامه ریزی برای کسب درآمد حدود پنج هزار و 600 میلیارد تومانی از این محل داده بود.

حال سیاست گذار خودرویی به دنبال این است تا از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به نوعی سوداگری و واسطه گری در بازار خودرو را محدود کند. در این راستا معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، موضوع محدود کردن سوداگری را نیز از دیگر مزایای سامانه یکپارچه دانست و بیان کرد: مالیات بر درآمد اتفاقی در این سامانه به‌صورت هوشمند قابل رصد و پایش است، پس واسطه گری با این یکپارچه‌سازی حذف خواهد شد.

در شرایطی سیاست گذار خودرویی تلاش می کند تا از مسیرهای پیچیده واسطه گری را در طرف تقاضا کنترل و خودرو را به دست مصرف کننده واقعی برساند، این در حالیست که می تواند با کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری و اجازه فروش خودرو به قیمت های حاشیه بازار به شرکت های خودروساز در کوتاه ترین زمان ممکن بساط واسطه گری را در طرح های فروش خودروسازان جمع کند.