دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برنامه دولت برای ورود خودرو به این مناطق خبر داد.

آن طور که سعید محمد در اولین نشست خبری خود اعلام کرد واردات نامحدود خودروهای تمام برقی به مناطق آزاد در دستور کار قرار دارد.

اما آن طور که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت برای ورود این خودروها به مناطق آزاد باید تا زمان تهیه آیین نامه اجرایی آن از سوی وزارت صمت منتظر بمانیم.

وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت روز چهارشنبه درباره آیین نامه اجرایی واردات خودرو گفت : کلیات آیین‌نامه واردات خودرو در دولت مطرح شد و پیرامون یکی از بندهای آن نظراتی وجود داشت که به کمیسیون اقتصادی دولت رفت.

فاطمی امین تاکید کرد : تا آیین‌نامه مصوب نشود نمی‌توان درباره جزئیات آن صحبت کرد.

بحث واردات خودروهای تمام برقی به مناطق آزاد در حالی مدنظر دولت قرار دارد که نبود زیر ساخت های لازم مانند ایستگاههای شارژ بزرگترین چالش در این زمینه است. به نظر می رسد تا زیر ساخت های لازم برای این منظور فراهم نشود نمی توان چندان امیداور بود که از واردات خودروهای برقی در این زمینه استقبال مناسبی شود.

البته با توجه به سخنان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره چالش های بوجود آمده بعد از ممنوعیت چهار ساله ورود خودرو به این مناطق از یک طرف و همچنین تلاش جزایر کیش و قشم برای استفاده هر بیشتر از فرصت جام جهانی از طرف دیگر، این احتمال وجود دارد تا دولت به منظور تسهیل در ورود خودروهای برقی به مناطق آزاد مشوق هایی را برای وارد کنندگان در نظر بگیرد.