براساس جلسه مشترک علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، با وزرای روسی قرار است ایران و روسیه خودروی مشترک تولید کنند اما هنوز مشخص نیست این خودرو در چه زمان و با چه برندی قرار است وارد بازار شود. همچنین مشخص نیست کدام خودروساز روسی قرار است شریک خودروسازان جاده مخصوص شود.