اما حکایت صنعت خودرو ایران خیلی متفاوت است.گویا این صنعت دیگر قصد حرکت کردن ندارد و مدام در حال درجا زدن است.

در حالی تمام دنیا در حال آماده کردن خود برای عصر خودروهای برقی است خبرهایی به گوش می‌رسد که وزارت صمت در حال احیای یک پلت‌فرم بیست ساله است!