اخیرا نیز اخباری مبنی بر تلاش خودروسازان برای واردات خودرو از طریق هند به گوش می‌رسد.
تلاشی که در راستای سر و سامان دادن به اوضاع نگران کننده بازار خودرو صورت گرفته است. اما آیا این فعالیت‌ها تغییری در آشفته بازار خودروی ایران ایجاد خواهد کرد یا نه؟