نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی صنعت خودرو به دنبال این بودند تا شرکت های خودروساز را به نوعی به چرخه اسقاط وارد کنند این اتفاق به مذاق خودروسازان خوش نیامد و وزارت صمت طی لایحه ای از نمایندگان مجلس خواست تا به جای گواهی اسقاط خودروسازان مبلغی را پرداخت کنند.

اما کارشناسان معتقدند این مسیر پیشنهادی به احیای اسقاط خودروهای فرسوده نمی انجامد و با این دست فرمان شاهد تشدید آلودگی هوا در کلان شهرها و افزایش مصرف سوخت در کشور خواهیم بود