مسیر جدید عرضه خودرو باعث شده برخی سهامداران این تحلیل را داشته باشند که وضعیت سهام شرکت های خودروساز بهبود خواهد یافت.
البته طرفداران این ایده بی‌تفاوت از کنار اطلاعات منتشر شده خودروسازان در سایت کدال سازمان بورس در ارتباط با زیان انباشته این شرکت ها می‌گذرند.