اما عضو جدید ناوگان پلیس دبی دو مشخصه دارد که در هیچ کدام از خودروهای قبلی آن دیده نمی‌شد: برند چینی و پیشرانه برقی.