رضا فاطمی امین دهم آبان ماه امسال توانست از زیر تیغ نمایندگان مجلس جان سالم به در برد. خودرو یکی از نقاط اختلاف میان مدیران صمت و نمایندگان است.

وزارت صمت تلاش می کند با لابی گری مشکل را حل کند. آیا این بار نیز همانند استیضاح پیشین وزیر صمت موفق به فرار از مهلکه می شود؟