اما یک خبر تمام علاقه‌مندان بلاک را به شوک فرو برد. ستاره‌ای که مسبب علاقه‌ آنها به جهان خودرو شده بود، در یک حادثه از دنیا رفت .