بر اساس شنیده ها قرار است سود بازرگانی برای ورود مهمان خارجی بازار خودرو در بازه ۶ تا ۳۱ درصدی براساس حجم موتور مشخص شود.

البته سیاست گذار خودرویی تاکید کرده سود بازرگانی در دور جدید واردات به صورت علی الحساب تعیین شده و سود بازرگانی نهایی بعد از عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا مشخص می شود.