به گزارش اکو ایران، سخنگوی شورای رقابت افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی را تکذیب کرد تا به نوعی تکلیف جدیدترین شایعه موجود در بازار خودرو مشخص شود.

سپهر دادجوی توکلی در این ارتباط گفت شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت خودروها خارج از مصوبات را تکذیب می کند، این موضوعات به نوعی فقط برای تحریک افزایش قیمت به بازار مطرح می شود.

آن طور که سخنگوی شورای رقابت می گوید برخی با فعالیت های غیررسمی درصدد تزریق تحرک افزایش قیمت به بازار هستند.

دادجوی توکلی تاکید کرد شورای رقابت هرگونه تغییر و تحولی در حوزه قیمت ها را شفاف به اطلاع عموم می رساند و اگر قیمتی خارج از این فرایند اعلام شود، ما به کل این اطلاعات را مردود اعلام می کنیم.

سخنگوی شورای رقابت در حالی افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را شایع می خواند که شاهد هستیم مصوبات دولت در ارتباط با نحوی تامین ارز برای خودروسازان خصوصی زمینه را برای افزایش قیمت کارخانه ای محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی بیش از پیش مساعد می کند.

سیاست گذار خودرویی در بخشنامه ای به شرکت های خودروساز اعلام کرد ارز مورد نیاز برای واردات قطعات منفصله به خودروسازانی با نرخ نیما واگذار می شود که داخلی سازی بیش از 50 درصدی را در تولید محصولات خود لحاظ کرده باشند در غیر این صورت متقاضیان یا باید از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات قطعات مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه ملزم هستند تا ارز را از سایر صادرکنندگان که ارز خود را می فروشند، خریدارای کنند. این بخشنامه در کنار افزایش تعرفه قطعات منفصله خودرو زمینه را برای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در مبدا بیش از پیش فراهم کرده است. بنابراین به نظر می رسد به رغم تکذیب خبر افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای مونتاژی، افزایش قیمت این خودروها اجتناب ناپذیر بوده و در آینده نزدیک شاهد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در کارخانه خواهیم بود. افزایش قیمت محصولات مونتاژی در کارخانه روی قیمت های بازاری این خودروها اثر مستقیم می گذارد و نمودار قیمت این خودروها را نیز افزایش می دهد.