به گزارش اکو ایران، اظهارات وزیر صمت در صحن علنی مجلس نشان داد که آن طور که نمایش داده شده، خبر خاصی در حوزه واردات خودرو اتفاق نیفتاده و این اتفاق فروشندگان خودرو بخصوص خودروهای وارداتی را خوشحال کرده است.

وزارت صمت دولت سیزدهم از زمانی که آیین نامه اجرایی واردات خودرو در شهریور سال گذشته نهایی شد تلاش کرد تا با موج سواری روی اخبار واردات بازار خودرو را آرام کند.

عباس علی آبادی برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان درباره واردات خودرو به مجلس رفت. آمارهای وزیر صمت درباره وضعیت واردات خودرو خنده را روی لبان فروشندگان خودرو نشاند.

علی آبادی گفت تا کنون حدود 93 هزار و 300 دستگاه انواع خودروی سواری ثبت سفارش شده است از این تعداد حول و حوش 9 هزار و 200 دستگاه وارد کشور شده است.

این سخنان وزیر صمت در مجلس در حالی مطرح می شود که رضا فاطمی امین، وزیر پیپشین صمت، وعده داده بود که تا پایان خرداد 1402 نزدیک به 200 هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شود.

مقایسه آمارهای وزیر صمت مستقر با وزیر صمت سابق دولت سیزدهم در حوزه واردات خودرو از واقعیت تلخی پرده برداری می کند. این واقعیت تلخی این است که کمتر از 50 درصد ثبت سفارش وعده داده شده برای ورود محصولات برندهای بین المللی خودروساز در سامانه وزارت صمت ثبت شده است.

آمارهایی که علی آبادی به نمایندگان درباره تیراژ خودروهای ورودی به کشور داد نشان می دهد قرار نیست از مسیر ورود خودرو به کشور اتفاق خاصی برای بازار خودرو بیفتد و همچنان فروشندگان خودروهای وارداتی می توانند در بازار دست بالا را داشته باشند.

وزیر صمت دولت سیزدهم خبر داد از تعداد خودروی ثبت سفارش شده حول و حوش هشت هزار و 200 دستگاه به خریداران عرضه و حدود چهار هزار دستگاه نیز شماره گذاری شده است.

این تیراژ عرضه و پلاک شدن خودرواهی وارداتی یک پیام روشن برای بازار دارد و آن اینکه به رغم وعده های داده شده، سیاست گذار خودرویی نتوانسته آن طور که می خواست با برگ واردات خودرو بازی کند.

ورود قطره چکانی خودرو به کشور به این معنی است که خودروهای موجود در بازار با مدل 2017 و مدل 2018 همچنان بازیگران اصلی بازار خودرو هستند و صاحبان این خودروها قیمت بازاری خودروهای وارداتی را تعیین می کنند.

خودروهای وارداتی مدل 2022 و مدل 2023 که توانستند از هفت خوان واردات و سامانه یکپارچه به سلامت عبور کنند و به بازار خودرو برسند نیز به جای تاثیرگذاری روی قیمت های بازاری خودرو از قیمت های موجود در بازار تاثیر گرفته و شاهد هستیم که با قیمت های سر سام آور به نسبت قیمت نمایندگی در بازار حضور دارند.

به طور مثال خودرویی مانند جتا VS7 که با قیمت حدود دو میلیارد و 500 میلیون تومان به خریداران از مسیر سامانه یکپارچه فروش واگذار شده در بازار با قمیتی حول و حوش چهار میلیارد و 850 میلیون تومان داد و ستد می شود. به عبارت دیگر فاصله قیمتی بیش از د میلیارد و 300 میلیون تومانی میان قیمت بازار و نمایندگی این خودرو وجود دارد.

فراموش نکنیم افزایش قیمت خودروهای وارداتی می توان همانند لکوموتیو عمل کرده و قیمت محصولات مونتاژی موجود در بازار و همچنین خودروهای پرتقاضای داخلی را با خود بالا بکشد و نمودار آنها را صعودی کند.