در روزهای اخیر، بحث‌های زیادی پیرامون زیان‌دهی و هزینه‌های سرسام‌آور ایران‌خودرو و سایپا در محافل مختلف مطرح شده است. اعداد و ارقام مختلفی از زیان روزانه 500 میلیارد تومانی تا میانگین دستمزد 60 میلیون تومانی کارکنان این دو شرکت در فضای مجازی دست به دست می‌شود.

این اعداد چگونه بدست آمدند و تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟

صورت‌های مالی 9 ماهه ایران خودرو نشان می‌دهد که این خودروساز در این دوره بیش از 179 هزار میلیارد تومان درآمد داشته اس. اما با کسر بهای تمام شده و هزینه‌های دیگر، مشخص می‌شود که این شرکت 30 هزار میلیارد تومان زیان کرده است. 

بنابراین می‌شود گفت ایران‌خودرو روزانه ۱۱۲ میلیارد تومان زیان ایجاد می‌کند. حال اگر همین محاسبات را برای سایپا هم انجام بدهیم، زیان روزانه این خودروساز 36 میلیارد تومان می‌شود. این یعنی این دو خودروساز روزانه در مجموع حدود 150 میلیارد تومان زیان می‌سازند.

ببینید: روغن سوزی دو خودروساز

دستمزد کارکنان ایران خودرو سایپا چقدر است؟

بر اساس آنچه ایران خودرو در آخرین گزارش مالی آورده این شرکت 23 هزار و 276 کارمند دارد که 15 هزار و 790 نفر پرسنل تولیدی و 7486 پرسنل غیرتولیدی هستند. این شرکت 2224 میلیارد تومان دستمزد مستقیم تولید و 1586 تومان هزینه حقوق و دستمزد اداری داشته است. 

اگر جمع این هزینه را به تعداد کارکنان و 9 ماه سال تقسیم کنیم، میانگین حقوق چیزی بیشتر از 18 میلیون می‌شود. اگر همین محاسبات را برای سایپا هم انجام  بدهیم میانگین دستمزد ماهانه کارکنان این خودروساز هم 21 میلیون تومان به دست می‌آید.

اما چرا اعداد و ارقام منابع خبری مختلف چند برابر بیشتر از این محاسبات است؟

این تفاوت به این برمی‌گردد که بخش هزینه‌های سربار یک بند هزینه حقوق و دستمزد دارد که اتفاقا رقم قابل توجهی را شامل می‌شود. برخی کارشناسان و رسانه‌ها این رقم را هم بخشی از حقوق و دستمزد کارکنان محسوب کرده‌اند. مثلا این رقم برای ایران خودرو بیش از 10 هزار میلیارد تومان است که اگر آن را به هزینه حقوق و دستمزد اضافه کنیم و بر تعداد کارکنان تقسیم کنیم حقوق ماهانه کارکنان ایران خودرو معادل 70 میلیون تومان بدست می‌آید. اما در واقع هزینه سربار شامل هزینه‌هایی می‌شود که به ربطی به حقوق و دستمزد مستقیم کارکنان ثابت ندارد. 

ورق بزنید / عکس‌ها: صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا