به گزارش اکو ایران، ایران خودرو به صورت محدود پژو پارس با موتور XU7P را در قالب طرح فروش فوری واگذار می کند. این طرح فروش برای آن دسته از متقاضیانی در دسترس است که پیش تر برای پژو پارس در سامانه یکپارچه نام نویسی کرده و بازه تحویل خودروی مورد نظر آنها زمستان 1402 اعلام شده بود.

آبی های جاده مخصوص به صورت پیامک متقاضیان واجد شرایط ا که امکان دریافت پژو پارس های عرضه شده در این طرح را دارند، مطلع می کند.

متقاضیان فرصت دارند تا ظرف مدت چهار روز نسبت به واریز وجه و تکمیل پروسه نام نویسی خود اقدام کنند.

پژو پارس با موتور XU7P با قیمت حول و حوش 295 میلیون تومان به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود. این خودروهای تنها با رنگ سفید عرضه می شوند.

مدیران فروش ایران خودرو قول دادند ظرف مدت 30 روز پژو پارس های عرضه شده را برای متقاضیان واجد شرایط فاکتور کنند.

نکته قابل توجه در ارتباط با پژو پارس های عرضه شده در این طرح فروش فوری این است که مدل خودروها به رغم اینکه در بهار سال آینده به متقاضیان تحویل داده می شود، 1402 خواهد بود.

به رغم اینکه مدل پژو پارس ها 1402 است با این حال متقاضیانی که به وسیله پیامک امکان واریز وجه را پیدا می کنند را می توان متقاضیان خوش شانسی قلمداد کرد.

بررسی قیمت پژو پارس با موتور XU7P (پژو پارس سال) در بازار نشان می دهد این خودرو با قیمتی حدود 655 میلیون تومان داد و ستد می کنند.

بنابراین سودی بیش از 350 میلیون تومان در انتظار این متقاضیان است.

باید منتظر ماند دید این آخرین دور عرضه پژو پارس خواهد بود یا اینکه ایران خودرو بالاخره تصمیم می گیرد این محصول پُرطرفدار خود را همچنان در سبد محصولاتی خود حفظ می کند.