زیان سنگین شرکت های خودروساز سبب شده تا بسیاری از کارشناسان حذف سیاست قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت خودرو بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا را ضروری بدانند اما مدیران ارشد وزارت صمت اعتقادی به این مساله ندارند و معتقدند با ایجاد اصلاحاتی در روند فعلی قیمت گذاری می توانند کشتی طوفان زده خودروسازی کشور را به ساحل آرامش برسانند.   

به گزارش مهر، سهیل معمار باشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم اما خودروساز نیز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی تواند تداوم یابد.

معمارباشی درباره حذف شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو معتقد است: اینکه چه نهادی قیمت گذاری کند خیلی مهم نیست بلکه مهم این است که خودروساز با زیان تولید نکند؛ زیرا کسب و کاری که با زیان تولید کند رو به اضمحلال می‌رود.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: بحث ما همواره این بوده که قیمت گذاری محصولات خودروسازان به نحوی باشد که پوشش دهنده هزینه‌های منطقی و معقول صنعت خودرو باشد.

او ادامه داد: این موضوع در پروژه اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش هم در دست پیگیری است زیرا باید فرایندهای تولید خودروسازان بازطراحی و روابط خودروساز با قطعه ساز بررسی و اصلاح شود به نحوی که قیمت تمام شده اعلامی برای خودرو، یک قیمت منطقی و قابل پذیرش برای مصرف کننده و نهادهای نظارتی باشد.

معمارباشی گفت: نهادهای بالادستی درباره تداوم حضور شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری محصولات تولیدی خودروسازان یا جایگزین نهاد دیگر با شورای رقابت تصمیم گیری می کنند، با این حال هدف مشخص است و آن اینکه به طور کلی روند کنونی به هیچ عنوان نمی‌تواند ادامه داشته باشد.

معمارباشی افزود: به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود بلکه می خواهیم از مسیر اجرای کامل پکیج اصلاح صنعت خودرو، اصلاح ساختار مدیریتی - مالی، توسعه صادرات صنعت خودرو و …را به سرانجام برسانیم. ما مطمئن هستیم که می‌توانیم به افزایش تولید، افزایش عرضه خودرو به بازار، تکمیل خودروهای ناقص، اصلاح فرایند تولید و روابط خودروساز با قطعه ساز کمک کنیم و در نهایت وضعیت بازار را سامان دهیم.