بررسی آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت در پایان مهرماه سال جاری حکایت از روی گردانی ایران خودرو از تولید پژو 206 و تمرکز این خودروساز روی تولید پژو 207 دارد.

غول آبی جاده مخصوص طی هفت ماهی که از سال جاری می گذرد در مجموع تولید نزدیک به 26 هزار و 600 دستگاه انواع پژو 206 ( پژو 206 تیپ 2، پژو 206 تیپ 5 و پژو 206 صندوقدار) را نهایی کرده است.

تولید این تعداد پژو 206 در حالی محقق شده که سال گذشته در همین بازه زمانی بیش از 57 هزار و 800 دستگاه از اعضای این خانواده در خطوط تولید ایران خودرو تکمیل شده بود. مقایسه دو آمار تولید یاد شده از افت حدود 54 درصدی در تولید پژو 206 حکایت دارد.

پژو 206 طی هفت ماهی که از سال جاری گذشت چه ریز تولیدی را در کارنامه خود ثبت کرد؟

ایران خودرویی ها در حالیکه تولید پژو 206 تیپ 5 را به نوعی متوقف کرده و در بازه زمانی یاد شده تنها یک دستگاه از این خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کردند همچنان تولید تیپ دو این خودرو را در دستور کار دارند. به نظر می رسد تولید پژو 206 صندوقدار نیز به روزهای پایانی خود نزدیک می شود.

خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در تولید تمامی مدل ها افت تولید را به خود دیدند. آبی های جاده مخصوص تا پایان مهرماه امسال تولید بیش از 26 هزار و 300 دستگاه پژو 206 تیپ دو را نهایی کردند. تولید این تعداد پژو 206 تیپ دو به نسبت مدت مشابه در سال گذشته از افتی بیش از 27 درصدی حکایت دارد.

تولید پژو 206 صندوقدار نیز افتی نزدیک به 98 درصدی را در بازه زمانی یاد شده در سال جاری به نسبت سال گذشته به خود دیده است. سال گذشته ایران خودرویی ها حدود 10 هزار و 900 دستگاه از این محصول پرطرفدار را تولید کردند اما در بازه هفت ماهه امسال تنها حدود 270 دستگاه از این خودرو را تولید کردند. سال گذشته بیش از 10 هزار و 600 دستگاه پژو 206 تیپ پنج تولید شد.

در حالی که ایران خودرویی ها افت تولید پژو 206 را تا پایان اولین ماه از فصل پاییز 1400 در کارنامه خود ثبت کردند شاهد رشد بیش از 139 درصدی تولیدی خانواده پژو 207 در این شرکت خودروساز هستیم.

خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در بازه زمانی یاد شده در سال جاری توانسته تولید بیش از 45 هزار و 300 دستگاه انواع پژو 207 را نهایی کند.

ایران خودرویی ها تا پایان مهرماه 99 در مجموع حدود 19 هزار دستگاه از اعضای خانواده 207 را در خطوط تولید خود تکمیل کردند.

اما تولید خانواده پژو 207 طی هفت ماهی که از سال جاری گذشت چگونه بوده است؟

در میان محصولات حاضر در خانواده پژو 207 بیشترین رشد تولید را پژو 207 با گیربکس اتوماتیک و سقف پانوراما به خود دیده است. این خودروساز تا پایان اولین ماه از فصل پاییز سال گذشته تنها 8 دستگاه تولید شده بود اما در همین بازه زمانی در سال جاری بیش از چهار هزار و 140 دستگاه از این خودرو تولید شده است بنابراین شاهد رشد بیش از پنج هزار و 150 درصدی تولید این خودرو هستیم.

تولید پژو 207 با گیربکس دستی و سقف پانوراما در جایگاه دوم رشد تولید قرار دارد. غول آبی جاده مخصوص تا پایان مهرماه سال جاری بیش از 23 هزار و 300 دستگاه از این خودرو تولید کرد. تولید این تعداد پژو 207 با گیربکس دستی و سقف پانوراما به نسبت تیراژ تولید سال گذشت رشدی حدود 550 درصدی را به خود دیده است. سال گذشته در همین بازه زمانی حدود سه هزار و 800 دستگاه از این خودرو در خطوط تولید ایران خودرو تکمیل شد. پژو 207 با گیربکس اتوماتیک نیز جایگاه سوم رشد تولید را در این خانواده به خود اختصاص داده است. بررسی ها نشان می دهد تا پایان مهرماه سال 1400 در مجموع بیش از 770 دستگاه از این خودرو تولید شد. سال گذشته در همین بازه زمانی تولید حدود 300 دستگاه نهایی شده بود بنابراین تولید پژو 207 با گیربکس اتوماتیک رشدی حدود 160 درصدی را تجربه کرده است.تولید پژو 207 با گیربکس دستی نیز رشد حدود 19 درصدی داشت. ایران خودرویی ها تا پایان مهرماه امشال بیش از 17 هزار و 100 دستگاه از این خودرو را تولید کردند این در حالیست که سال گذشته در همین بازه زمانی تولید حدود 14 هزار و 400 دستگاه پژو 207 با گیربکس دستی نهایی شده بود.