سهم دولتی‌ها در شرکت‌های خودروسازی و کوتاه ماندن دست بخش خصوصی حرفه‌ای و متخصص از این حوزه، موضوعی که سال‌هاست شاهد تاثیر آن بر وضعیت اداره این شرکت‌ها و کیفیت تولیدات آنها هستیم.