براساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس غول آبی جاده مخصوص در پایان سومین ماه از فصل پاییز در مجموع تولید بیش از ۳۲۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه ازانواع محصولاتسواری خود را نهایی کرد.

تولید این تعداد خودرو در حالی از سوی ایران خودرو نهایی شده که این خودروساز سال گذشته در همین بازه زمانی تولید  حدود ۳۴۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو را نهایی کرد.

بنابراین این خودروساز در پایان پاییز ۱۴۰۰ افت حول وحوش ۶ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد.

گروه پژو بیشترین سهم را در سبد محصولاتی ایران خودرو به خود اختصاص داده است. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص طی ۹ ماهی که از سال جاری گذشت در مجموع تولید حدود ۲۱۴ هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع خودرو با برند پژو را نهایی کرد. تولید این تعداد خودرو با برند پژو سهمی حدود ۶۵ درصدی را از تولید این خودروساز را به خود اختصاص داده است.

آبی های جاده مخصوص سال گذشته در همین مدت تولید بیش از ۲۴۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه از اعضای گروه پژو را نهایی کردند.

بنابراین این خودروساز شاهد افت حدود ۱۴ درصدی در تولید گروه پژو در بازه زمانی یاد شده است.

به نظر می رسد دلیل اصلی این افت ۱۴ درصدی را باید در برنامه ایران خودرو برای کاهش تولید گروه پژو ۲۰۶ جست و جو کرد.

در حال حاضر آبی های جاده مخصوص تولید پژو ۲۰۶ تیپ ۵ را از ابتدای سال جاری متوقف کردند و تولید پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز بسیار محدود انجام می شود. پژو ۲۰۶ تیپ دو تنها عضو این خانواده است که همچنان در خطوط تولید ایران خودرو دیده می شود.

به نظر می رسد آبی های جاده مخصوص به دنبال این هستند که با توقف تولید گروه ۲۰۶، تولید محصولات خانواده پژو ۲۰۷ را جایگزین آن کنند.