بررسی آمارهای منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد شرکت های خودروساز طی دو ماهه آبان و آذر سال جاری در مجموع بیش از 167 هزار و 300 دستگاه انواع محصولات خود را تولید کردند. از این تعداد تولید حول و حوش 19 درصد به صورت ناقص تولید شده است. به عبارت دیگر از جمع محصولات تولید شده در دوماهه آبان و آذر حدود  31 هزار دستگاه خودرو ناقص تولید شده است. بنابراین از هر پنج خودرویی که از خط تولید خارج شده یک خودرو به دلیل کسری  قطعات به پارکینگ منتقل شده و امکان تجاری شدن نداشته است.

آمارهای پیشین نشان می داد حدود  147 هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور وجود داشت.

اما براساس اطلاعات منتشر شده در حال حاضر تعداد محصولات ناقص که در پارکینگ خودروسازان دپو شده به بیش از 178 هزار دستگاه رسیده است.

مقایسه این آمار با آمار پیشین خودروهای ناقص از رشد حدود 21 درصدی حکایت دارد.

زمانی که تعداد خودروهای ناقص حدود 147 هزار دستگاه بود سهم ایران خودرو حدود 94 هزار دستگاه و سهم دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا 53 هزار دستگاه خودرو برآورد شد.

بنابراین حدود 64 درصد خودروهای ناقص در آن زمان به ایران خودرویی ها تعلق داشت و باقی خودروها یعنی حدود 36 درصد سهم خودروسازی سایپا بود. در آمارهای جدید سهم هر یک دو خودروساز بزرگ کشور مشخص نشده است اما چنانچه ایران خودرو و سایپا سهم های پیشین خود را حفظ کرده باشند در حال حاضر باید حول و حوش 114 هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ ایران خودرویی ها زمینگیر شده باشد و سهم دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا نیز حدود 64 هزار دستگاه برآورد می شود.

قرار بود دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان آبان ماه سال جاری حول و حوش 105 هزار دستگاه از مجموع 147 هزار دستگاه خودروی ناقص را تکمیل کنند اما بر اساس اظهارات اشکان میرمحمدی بازرس‌ کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور هیچ یک از دو خودروساز بزرگ کشور به تعهدات خود عمل نکردند و در حال حاضر حدود 31 هزار دستگاه خودروی ناقص به خودروهای پیشین اضافه شده است.